Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe

ANDRZEJ BALUNOWSKI

 

Realizacje

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno–Projektowe "AC - SYSTEM"

16-400 Suwałki, ul. Ks. J.J. Zawadzkiego lok. 1.4.a, tel. 87 567 20 81
tel./fax 87 567 20 81

19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 6,
tel./fax 87 610 75 04


e-mail: abalunowski@acsystem.pl

 
Lp. Nazwa zadania Zamawiający Data opracowania
1
Projekt hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Suwalskiej 15 w Ełku. Gmina Miasto Ełk
01.2017
2
Projekt przełożenia sieci wodociągowej DN600 mm w łączniku pomiędzy ul. Reja, a ul. Pułaskiego w Suwałkach. PWiK sp. z o.o.
Suwałki
02.2017
3
Projekt budynku mieszkalnego socjalnego wielorodzinnego o 28 mieszkaniach wraz z lokalem usługowym na parterze zlokalizowanego przy ul. Reja w Suwałkach. Gmina Miasto Suwałki
02.2017
4
Projekt 2 budynków wielorodzinnych o 36 i 60 mieszkaniach komunalnych przy ul. Kolejowej w Ełku Gmina Miasto Ełk
04.2017
5
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu 4 segmentów o łącznej ilości 100 mieszkań przy ul. Armii Krajowej w Suwałkach Gmina Miasto Suwałki
04.2017
6

Projekty rozbudów Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w :

  • Olecku;
  • Kośmidrach k/Gołdapi
  • Białej Piskiej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY"
Sp. z o.o. Siedliska k/Ełku
06.2017
7
Projekt budynku wielorodzinnego o 28 mieszkaniach przy ul. Turystycznej w Augustowie Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o.
06.2017
8
Projekt rozbudowy i przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego przy ul. Matejki w Ełku.
Powiat Ełcki
09.2017
9
Projekt budowy studni chłonnych z przelewem awaryjnym z kanału
deszczowego przy ulicy Giżyckiej w Suwałkach
PWiK sp. z o.o. Suwałki
12.2017
10
Projekt sieci wodociągowej w ul. Sejneńskiej w Suwałkach. PWiK sp. z o.o. Suwałki
01.2018
11
Projekt budowy kamienicy mieszkalno-usługowej w Suwałkach Inwestor prywatny
04.2018
12
Projekt budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem administracyjno – socjalnym w Ełku. Inwestor prywatny
04.2018
13
Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na budynek zamieszkania zbiorowego w Suwałkach Inwestor prywatny
06.2018
14
Projekt budowy kamienicy mieszkalno-usługowej w Suwałkach Inwestor prywatny
10.2018
15
Projekt rozbudowy o części: dydaktyczną i żywieniową Szkoły Podstawowej nr 5
wraz z dobudową żłobka i przedszkola na osiedlu Jeziorna w Ełku.
Gmina Miasto Ełk
11.2018
16
Projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22 w Suwałkach. Gmina Miasto Suwałki
03.2019
17
Projekt 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej ilości 96 mieszkań w Piszu. Inwestor prywatny
08.2019
18
Projekt rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Ełku. Powiat Ełcki
12.2019